Οι "Ορίζοντες" είναι μηνιαία τοπική εφημερίδα στο Παλαιό Φάληρο. Διανέμεται δωρεάν πόρτα-πόρτα σε 10.000 αντίτυπα.

Αρχείο Φύλλων

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ |ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ |ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Εδώ θα βρείτε το τεύχος του μήνα Απρίλιος 2023 από τους "Ορίζοντες", μηνιαία τοπική εφημερίδα στο Παλαιό Φάληρο, που διανέμεται δωρεάν σε 10.000 αντίτυπα.

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Εδώ θα βρείτε το τεύχος του μήνα Απρίλιος 2023 από τους "Ορίζοντες", μηνιαία τοπική εφημερίδα στο Παλαιό Φάληρο, που διανέμεται δωρεάν σε 10.000 αντίτυπα.

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΜΑΪΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Αρχείο φύλλων "Ορίζοντες στο Παλαιό Φάληρο | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Τα υπέροχα graffiti στο Παλαιό Φάληρο

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Οι "Ορίζοντες" είναι μηνιαία τοπική εφημερίδα του Παλαιού Φαλήρου, που διανέμεται δωρεάν πόρτα-πόρτα σε 10.000 αντίτυπα.

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Εφημερίδα “Ορίζοντες” στο Παλαιό Φάληρο

Pin It on Pinterest