Οι "Ορίζοντες" είναι μηνιαία τοπική εφημερίδα στο Παλαιό Φάληρο. Διανέμεται δωρεάν πόρτα-πόρτα σε 10.000 αντίτυπα.

Οι δήμοι θα μαζεύουν με αναγκαστικά μέτρα τις οφειλές

by | Oct 31, 2023 | Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Οικονομία

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι δήμοι θα εισπράττουν βεβαιωθέντα έσοδα για οφειλές ακόμα και 50 ευρώ

Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου

Νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει στους Δήμους να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων για οφειλές άνω των 50 ευρώ, εφαρμόζουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό νόμο, οι δήμοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει από τη λήξη του έτους της ταμειακής τους βεβαίωσης.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η είσπραξη των εσόδων για οφειλές άνω των 50€, οι Δήμοι υποχρεούνται στη χρήση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Η συνηθέστερη επιλογή είναι η κατάσχεση του οφειλόμενου ποσού από τα Τραπεζικά Ιδρύματα στα οποία έχουν λογαριασμούς οι πολίτες.

Εκ της νομοθεσίας δεν απαιτείται η ενημέρωση των δημοτών στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων.

Οι Δήμοι παρέχουν στους δημότες τη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών σε 12-24 δόσεις σύμφωνα με την πάγια ρύθμιση του Ν. 4646/2019. Για την ένταξη στην ρύθμιση απαιτείται σχετική αίτηση ή ηλεκτρονικό αίτημα του δημότη με συνημμένα δικαιολογητικά το Ε9 και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΑΑΔΕ του προηγούμενου έτους.

 
 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest