Οι δήμοι θα μαζεύουν με αναγκαστικά μέτρα τις οφειλές

Οι δήμοι θα μαζεύουν με αναγκαστικά μέτρα τις οφειλές

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι δήμοι θα εισπράττουν βεβαιωθέντα έσοδα για οφειλές ακόμα και 50 ευρώ Νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει στους Δήμους να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων για οφειλές άνω των 50 ευρώ, εφαρμόζουν οι οικονομικές...

Pin It on Pinterest